Badi

Una nova narrativa per a fer créixer la marca

Badi és una startup amb la missió d'aconseguir que llogar una habitació sigui més fàcil i segur. Trobant-se a l'inici d'un procés d'expansió global, Firma va ajudar Badi a traduir la missió de l'empresa en una experiència de marca igualment mobilitzant.

Una nova cultura al voltant del lloguer d'habitacions

Quan vam començar a treballar amb Badi, la marca girava al voltant del producte i seguia un enfocament molt racional. Després d'un procés d'immersió en el que vam parlar amb usuaris i empleats de Badi, i d'analitzar com seria el futur de la vida a les ciutats, vam entendre que el potencial més gran de la marca es trobava en la seva cara més humana.

Al cap i a la fi, Badi dona als seus usuaris accés a una nova habitació, però també a una nova família i experiència vital. Tenint això en compte vam proposar construir una nova cultura al voltant del lloguer d'habitacions: més positiva, emocional i centrada en la comunitat.

El poder de compartir

La idea de fons del nou posicionament és que compartir és un catalitzador de coses molt positives. Aquest plantejament es fa visible a la nova narrativa de marca, que posa en valor totes les possibilitats que ofereix compartir pis des del punt de vista individual i col·lectiu.

Un sistema visual inspirat en la comunitat

Volíem que la nova imatge de Badi fos més personal i humana. Per aconseguir-ho, vam desenvolupar un sistema visual molt expressiu que trasllada la personalitat vital i optimista de la marca.

Equilibri de color, imatges i tipografia

Termina i Badi són les tipografies principals de la marca. Juntament amb la nova paleta de color, ajuden a comunicar l'expressivitat de Badi. El sistema visual s'acaba de construir amb un estil fotogràfic que mostra la comunitat de Badi de manera aspiracional i propera. Les imatges de lifestyle busquen moments d'autenticitat, mentre que els pisos de Badi s'ensenyen plens d'energia positiva. A més, també vam actualitzar el sistema d'il·lustracions per poder comunicar conceptes clau de manera visual.

Una experiència 360

Amb l'objectiu de garantir que la marca es tracti de manera consistent a tots els punts de contacte, vam desenvolupar un manual de social media i de paid media.

What we did

veure el projecte